دیوانی ئەدەب

دیوانی ئەدەب

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1936
چاپ مرجع:
2005

نسخه‌ها:

  • عبدالله بەگی مصباح الدیوان، «دیوانی ئەدەب»، هەولێر: چاپخانەی هەولێر، چاپی سێیەم ١٩٦٦.
  • عەبدوڵڵا بەگی میصباح دیوان، «دیوانی ئەدەب»، کۆکردنەوە، بەراورد، ساغکردنەوە و فەرهەنگ: محەمەد حەمەباقی، هەولێر: بڵاوکراوەی ئاراس، چاپی یەکەم ٢٠٠٥.

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (139 از 139)
زمان قرائت:
2 ساعت و 32 دقیقه
تعداد مشاهده:
8476
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

ئەی حەددی کبریات وەرای فەهمی ماسیوا

قصیده
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
2
1030

ئەی نووری ئیهتیدات لە ماهی هەتا سەما

قصیده
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
2
906

ئەگەر تووبایە وەک تۆ، جەننەت ئارا

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
959

ئەمڕۆ، کە بەبادەی مەیەوە هاتی لەسەردا

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1014

ئەبرۆیی کەشیدەت لە پەنا توڕەیی سەودا

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
896

ساقیا! مەی زەدەی بادەیی پارم بەخودا

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
1046

دڵ ئارامی نەما جارێ، دڵارامم سەری نادا

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1316

قەت بووە دڵبەری مە، جارێ لەمە یاد نەکا

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
899

ئەی دەهەن خونچەی شەکەر لەب، چەندەتم کێشا جەفا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
997

شۆخی مە، هەردەم بەتەرزێ قەسدی نەخچیرم دەکا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
925

قورسی قەمەر لەو ڕوخی ئەنوەر شکا

غزل
مفتعلن مفتعلن فاعلن
1
886

دلبەرا ئەمڕۆ نیگاهت؛ کاری سەد خەنجەر دەکا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1401

دولبەرێ وا بێ، کە ئەمڕۆ زڵفی عەییاری دەکا

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
868

ڕوومەتت بەدری مونیرە، پەرچەمت وەک مشکی ناب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
917

بۆ حیجابی عیسمەتی چیهرە؛ لە قورسی ئافتاب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
859

چەشمی تۆ؛ مەستی شەراب و حاڵی خەمبارم خراب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
1069

یاری مە، بۆ حەسرەتی مە، مووی لە ڕووی کردە نیقاب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
863

لەو دەمەی مەستی سوراحی چەشمی دڵدارە ئەدەب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
982

خەستە حاڵی غەمزەیی شۆخێکی عەییارە ئەدەب

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
899

گەر مەتڵەعە بۆ ماهی موقەننەع، چەهی نەخشەب

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1211

ئەو زوڵفی سەمەن سا، کە سەراپایە لە باڵات

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1056

ئەی شەککەرین دەهانی شەکەر نوتفی، لێو نەبات

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
1022

بەو خیلقەتە شیرینە، کە خولقا قەدی ڕەعنات

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
947

سەحەرگاهان شکۆفەی دا، گوڵی نازت لە گوڵزارت

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
1093

لەو دەمەی سەر ڕشتەیی زوڵفی خەمی تۆم کەوتە دەست

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
935

لەو خۆشییەی کە قاسیدی مە؛ ناگەهان گەیشت

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
776

بەو نەقشی بەشیشەی دڵەکەم، عەکسی مەهی ڕووت

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
800

لەو دەم دڵی مە، چاوی بەشەمعی روخت کەوت

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
787

فیدای باڵاکەی توولە نەمامت

غزل
فع‌لن فعولن فع‌لن فعولن
1
884

نامی خودا لە دوو نێرگسی غەممازی ئەمشەوت

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
749

ساقیا جانم فیدای جیلوەی قەد و ئەندامەکەت

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
877

بۆ ئەو کەسە عیشقی بێ، فەرقی نییە: کوڕ، یا: کچ

قصیده
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
3
1203

عومر گەیییە ئاخر و ماچێکی جانانم نەکرد

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
903

کێ بوو شەوەکی، بەو گوزەرەیدا گوزەری کرد؟

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
935

نازک بەدەنا، لەعل لەبا؛ جەور و جەفا چەند!

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
852

ئەگەر زیندانە، گەر دارە، ئەگەر بەند

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
797

چ ڕادەبێ، کە بپرسی دەمێ لە حاڵی نزار!

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
728

زوڵفت سەنەما! لەو گوڵی ڕوخسارە نموودار

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
802

ئەی قامەت سنەوبەر، وەی تەلعەتت بەهار

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
758

بەهار و گۆشەیی باغ و سەباح و زنجی خەممار

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
762

زوڵفی شەوڕەنگت تەرازی گەردەنی تەرزی بلوور

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
776

ئەی بادی سوبحدەم؛ کە بکەی بەو گوزەر، گوزەر

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
748

پێنج خشتەکی

مخمس
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
10
1491

شەو ناز و سەحەر ناز و هەموو وەقت و دەمت ناز

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
793

تاکەی وەکو تورکان، بەیەغمایی دڵی ناس

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
715

ئەبرۆیی کەشیدەت، بەکەفی خەنجەری ئەڵماس

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
691

ئەی عەزیزی حەزرەتی پەروەردگاری بێ ڕەفیق

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
735

ئەی جامەیی خوبیت، تەرازی قەدی چالاک

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
686

ئەی شەکەر لەب، شاهیدی شیرین کەلامی شۆخ و شەنگ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
809

شێت و شەیدایی بتێکە، دڵەکەی پڕ لە خەیاڵ

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
874

شێت و شەیدایی بتێکە، دڵەکەی پڕ لە خەیاڵ

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
707

تا چەندە نیگارا! بەوەفا، عوزر و تەعەللول

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
658

ئەگەرچی لەززەتی ڕۆحە، مودام، ڕەتڵی مودام

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
678

جانا بەفیدای غونچەیی نازی دەهەنت بم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
897

چ دەردێکە خوداوەندا دوچارم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
2
849

بەتیری غەمزەیی جادووی دڵارامێ بریندارم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
953

ئەی غەزالەی بێ سەبەب ڕەم کەردەکەی مەهپەیکەرم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1033

ئەی یادی لەبت، هەمدەمی شەوگاری درازم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
767

پێنج خشتەکی

مخمس
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
4
1341

مەستی قەدەحی بادەیی زیبا سەنەمێکم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
730

من لە دنیا غەمزەدەی حاڵی نزاری بولبولم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
735

ئەی زوڵفی کەچت، مایەیی ئاشووبی دوو عالەم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
755

جانا وەرە تا جانی عەزیزت بەفیداکەم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
734

پێوەم کە خۆم بەفیدای لەبی ئەو نیگارەکەم

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
819

تا چەندە من خەیاڵی وەفا، لەو نیگارەکەم

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
652

چاوەکەم بیستم نەخۆشیت، یاڕەبی نەتبێ ئەلەم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
727

ساقی وەرە بەو مژدە؛ کە ئەو شەمعی شەبستان

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
684

نیگارانی دیاری مە، شەکەرلەب، گوڵعوزارانن

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
729

ئەی خونچەیی نەزاکەتی سەحنی حەساری من

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
673

ئەی ڕاحەتی مودامی دڵی بێ قەراری من

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
684

ئەی لوعبەتی تەنناز و دڵئارام و پڕ ئەفسوون

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
711

ئەمڕۆکە عەجەب، شۆڕش و غەوغایە لە گوڵشەن

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
731

بەو دوو خاڵی عەنبەرین و نەقشی لێوی شەککەرین

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
802

سوبحدەم، هەنگامی گوڵ، سۆزەی نەسیمی عەنبەرین

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
1121

بەستەیی زوڵفم ئەگەر؛ چاهی زەنەخدانت چ بوو؟

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
890

دڵێکی غەمزەدەیی سادەیی ئەمینم بوو

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
682

با بڵێن گوڵزارە ڕووی تۆ، خونچەیی گوڵزاری تۆ

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
757

ئەی زوڵفی دڵارام، عەجەب پڕ شکەنی تۆ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
639

نەسیمی جەننەتت مضمر لە دورجی گەوهەرە ئەمڕۆ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
704

هاوارە! لەبەر گەردشی ئەییام و غەمی تۆ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
754

خاڵی سیەهی تۆ، لەسەر ئەو عاریزی مینوو

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
661

خاڵی حەبەشی فامتە، وا نەقشە لەسەر ڕوو

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
649

سەبا لەکنم گوزەرگاهت، دیاری دڵبەرە ئەمڕۆ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
683

شەوی گوزەشتە، کە یاری عەزیز میهمان بوو

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
2
671

زیبا، سەنەما، چەندە دڵارا پسەری تۆ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
666

قەسەم بەو خاڵی نەقشی سورەتی تۆ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
783

گوتم: زوڵفت لەسەر کوڵمەت، بەحەلقە و پێچش و تابە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
735

گەر بڵێم: یاقووتە لێوت؛ لێوی تۆ ڕەنگین ترە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
686

دڵڕوبایی مونحەسیر ئەمشەو بەخاڵی نوسرەتە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
719

دڵبەرا! دڵداری وەکو تۆ، با وەفا بێ چاترە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
1207

ئەو قاسیدی چ مەملەکەت و کامە کیشوەرە

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
2
631

خۆشە بادە، هەر دەمەی؛ ئەمما بەیانی خۆشترە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
999

ئەی ڕەفیقان! دڵ، نزاری غەمزەیێکی دڵبەرە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
739

خەستەیی موژگان خەدەنگێکم، نیگاهی دڵبەرە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
652

دەردی بێ دەرمانی عیشقت، بۆ دڵی زارم بەسە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
882

گوتم: با کەم بناڵێنم، نەڵێم دەردم بەکەس چاکە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
795

جانا کەمم حەواڵە بەبادە و پیاڵەکە

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
650

دڵ چەنگی سەری توڕەتە، بەو ماهی بەچەنگە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
703

ئەو چەنبەری گێسوو، کە موزەییەن بەپەڕەنگە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
642

ئەو خاڵی سیەهچوردە، کە هەر عەینی جەماڵە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
662

زوڵمەتی یەڵدا؛ دەگەڵ نووری مسەووەر، تێکەڵە!

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
759

جانا کە دەڵێی مورغی دڵی مەت، بە چ ڕامە؟

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
740

دڵبەری غارەتگەری دینم لەگەڵ ئیمانمە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
703

تا بفەرمووی دڵبەرا، حەسرەت بەدیدارت، هەمە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
679

گەر غوڕەیی شەووالە، وە گەر ماهی سیامە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
685

هەتا بۆ ماهی میقنەع پۆشی تۆ، مەتلەع گریبانە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
674

ئەو جەعدی موسەلسەل، کە لەسەر چیهرە بڵاوە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
2
687

دوو هەناری نەوڕەسن، هەریەک بەیەک گوڵنارەوە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
954

دوێکە ماشتەی قەزا، لە سونعی لایەنامەوە

مخمس
مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن
4
787

دڵ لە حەسرەت غەمزەکەی دوو نێرگسی پڕ خەوتەوە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1302

شۆخەکەم دیسان دیارە جیلوەیی نازی هەیە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
787

نامرێ هەر کەس کە یارێکی وەفاداری هەیە

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
963

لەو دەم بەباغی ناز، گوڵی مە ڕەسیدەیە

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
740

تاکەی سەنەما وەعدە دەگەڵ مە، بەجەفا بێ!

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
660

ئەی زوڵفی تابەتا، کە پەرێشانی شانەیە

غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
1
628

وەدەرنێن زاهید و سۆفی، نەوەک ئەو بەزمە ساوا بێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
704

هەتا تەشریفی نیکوویی، تەرازی قەددی زیبا بێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
669

دڵئاراما! هیلالی نەو بەدیدارت موبارەک بێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
595

بێ زەوق و موحیببەت، مەی و مەیخانە دەڵێ چی!

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
737

هەر لەحزە، بەتەرزێ سەنەما! جیلوەگەریی، چی!

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
586

بۆ زوڵفی سیەهچوردە لەسەر چیهری قەشەنگی

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
600

بەسەحەرگەهی بەهاران، دەمی کازیبەی بەیانی

غزل
فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن
2
661

بادەیێکی مەزەی عیشق نەدا، نەشئە چ دێنێ!

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
677

شیفتەم بۆ سەنەمی، ماهڕوخێ، سیم تەنێ

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
674

شیفتەی سیمبەرێکم، بتی شیرین سوخەنێ

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
677

راحێ؛ کە مەزەی عیشق نەدا، زەوقی چ دێنێ

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
600

دڵئاراما چ زیبایی، دڵئازارا چ ڕەعنایی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
860

ئەرێ تەرسا بەچە، گورجی ڕەوش، مەزهەب مەسیحایی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
612

ئەرێ تەرسا بەچە، گورجی ڕەوش، مەزهەب مەسیحایی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
671

بەختی منی ئەی زوڵف، کە هەموارە نگوونی

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
649

بەباڵا: بڵند و بەقەد: شوش و باریک

مثنوی
فعولن فعولن فعولن فعولن
4
1163

دوێ شەوێ؛ تا بەدەمی جیلوەیی سوڵتانی خوتەن

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
2
724

فارسی > جواب سیم

غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
1
748

فارسی > من کە شب را، همە شب، روز کنم با یادت

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
710

فارسی > در شب یکشنبە در ماە جمادی دوم

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
689

فارسی > ای دل بهل و بس کن از این بادە و ساغر

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
4
702

فارسی > دوشنبە دیدم هاتفی بر من صدا زد بیخبر

غزل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
4
677

فارسی > چو من ز آغاز چینی از سر آن طُرە بگشادم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
649

فارسی > شوقی امروز بدیدار تو در سر دارم

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
628