نیگارانی دیاری مە، شەکەرلەب، گوڵعوزارانن

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 2 دقیقه  785 مشاهده
نیگارانی دیاری مە، شەکەرلەب، گوڵعوزارانن
هەموو تورکی کەماندارن، هەموو عەنقا شکارانن
هەموو سیمین بناگوشن، هەموو ماهی زرێ پۆشن
دەمێ نێش و دەمێ نۆشن، چ جادووگەر نیگارانن
هەموو غیلمان بەچەن سادە، پەری نەسلن، پەری زادە
بەخەندەن نەشئەیی بادە، بەغەمزە: مەی گوسارانن
بەقامەت نەخلەکەی طوورن، بەتەلعەت کۆمەڵی نوورن
بەصورەت ئاوری سوورن، بەڕوخ: لالەی بەهارانن
بەدوو لەب: جووتێ گوڵنارن، بەغەبغەب سێوی خونسارن
بەگێسوو: دوو سیەهـ مارن، بەچاو: ئەفسوونی مارانن
بەباڵا: سەرووی ئازادن، بەگێسوو: دامی صەییادن
لە سەیدی دڵ چ ئوستادن، چ ماهیر جانشکارانن
بەچیهرە: وەک مەهن ڕەوشەن، بەزوڵفن:حەلقەی جەوشەن
بەکوڵمەن وەک گوڵی گوڵشەن، بەدەم: خونچەی نسارانن
لە مەشقی عیشوەبازیدا، لە شێوەی کینەسازیدا
لە عەرسەی تورک تازیدا، چ شیرین شەهسوارانن
لە موڵکی لوتف و ڕەعنایی، لە کیشوەر:حوسن و زیبایی
لە پاتەختی دڵارایی، چ سەرکەش تاجدارانن
دزی دڵ، ئافەتی جانن؛ شکستی دین و ئیمانن
نە بەستەی عەهد و پەیمانن، نە خەستەی جان نسارانن
نە ئۆگریار و ئەغیارن، نە بابی ڕەنج و ئازارن
نە مەحرەم عاشقی زارن؛ نە هەمدەم بێقەرانن
قەدەحدار و مەی ئاشامن، دڵئازار و دڵئارامن
دەمێ وەحشن؛ دەمێ ڕامن، چ ئاهوو جیلوەدارانن
ئەدەبتخلص چبکا لە یارانی، لە یاری نازدارانی
دەمێ خوێنخواری بێباک و دەمی خەمخواری جارانن