عبدالله بیگ مصباح دیوان

تخلص:
ئەدەب
تولد:
1859 - بوکان
وفات:
1916 - بوکان
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
4724

آثار: