جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 139 نتیجه
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ئەی حەددی کبریات وەرای فەهمی ماسیوا
ئەی حەددی کبریات، وەرای فەهمی ماسیوا وەی حەسری ئیعتیلات لە وەهمی مە، ماوەرا چ بک...
کردی مرکزی
قصیده
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ئەی نووری ئیهتیدات لە ماهی هەتا سەما
ئەی نووری ئیهتیدات لە ماهی هەتا سەما وەی فەخری ئیستیفات لە ماهی هەتا سەرا ئەی شا...
کردی مرکزی
قصیده
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ئەگەر تووبایە وەک تۆ، جەننەت ئارا
ئەگەر تووبایە وەک تۆ، جەننەت ئارا لە شێوەی قامەتی تۆیە؛ نیگارا چە سیحرێکە! بەدوو...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ئەمڕۆ، کە بەبادەی مەیەوە هاتی لەسەردا
ئەمڕۆ، کە بەبادەی مەیەوە هاتی لەسەردا هێناتەوە بەر؛ جانی سەفەر کەردە لەبەردا لەو...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ئەبرۆیی کەشیدەت لە پەنا توڕەیی سەودا
ئەبرۆیی کەشیدەت لە پەنا توڕەیی سەودا ماهێکی نەوە؛ گۆشەیی کێشاوە لە شەودا فەرمووت...
کردی مرکزی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ساقیا! مەی زەدەی بادەیی پارم بەخودا
ساقیا! مەی زەدەی بادەیی پارم بەخودا تێکە بۆم جامی شەرابێ کە خومارم بەخودا نەشئەی...
کردی مرکزی
غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
دڵ ئارامی نەما جارێ، دڵارامم سەری نادا
دڵ ئارامی نەما جارێ، دڵارامم سەری نادا سەرێکی سەرسەری جارێ لە کوشتەی خەنجەری ناد...
کردی مرکزی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
قەت بووە دڵبەری مە، جارێ لەمە یاد نەکا
قەت بووە دڵبەری مە، جارێ لەمە یاد نەکا بەسەلامێ، بەپەیامێ، دڵی مە شاد نەکا ئەی خ...
کردی مرکزی
غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ئەی دەهەن خونچەی شەکەر لەب، چەندەتم کێشا جەفا
ئەی دەهەن خونچەی شەکەر لەب، چەندەتم کێشا جەفا بەو هەموو ڕەنج و جەفایەش، لێم نەدی...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
شۆخی مە، هەردەم بەتەرزێ قەسدی نەخچیرم دەکا
شۆخی مە، هەردەم بەتەرزێ قەسدی نەخچیرم دەکا گا لە نێو دامم دەخا، گا خەستەیی تیرم ...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
قورسی قەمەر لەو ڕوخی ئەنوەر شکا
قورسی قەمەر لەو ڕوخی ئەنوەر شکا سەرووی سەهی لەو قەدی دڵبەر شکا عەسکەری زەنگیت بە...
کردی مرکزی
غزل
مفتعلن مفتعلن فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
دلبەرا ئەمڕۆ نیگاهت؛ کاری سەد خەنجەر دەکا
دلبەرا ئەمڕۆ نیگاهت؛ کاری سەد خەنجەر دەکا یەک بەیەک نێشی موژەت، زەخمی دوو سەد نە...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
دولبەرێ وا بێ، کە ئەمڕۆ زڵفی عەییاری دەکا
دولبەرێ وا بێ، کە ئەمڕۆ زڵفی عەییاری دەکا قوتبی بەستامی بەدینێک؛ مەیلی زنناری دە...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
ڕوومەتت بەدری مونیرە، پەرچەمت وەک مشکی ناب
ڕوومەتت بەدری مونیرە، پەرچەمت وەک مشکی ناب لەو: خەجەڵ ما ئافتاب و لەم: شکا، قەدر...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
عبدالله بیگ مصباح دیواندیوانی ئەدەب
بۆ حیجابی عیسمەتی چیهرە؛ لە قورسی ئافتاب
بۆ حیجابی عیسمەتی چیهرە؛ لە قورسی ئافتاب پەردەیی گێسوو، لەسەر خورشیدی ڕوو، بۆتە ...
کردی مرکزی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن