دولبەرێ وا بێ، کە ئەمڕۆ زڵفی عەییاری دەکا

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  933 مشاهده
دولبەرێ وا بێ، کە ئەمڕۆ زڵفی عەییاری دەکا
قوتبی بەستامی بەدینێک؛ مەیلی زنناری دەکا
خەنجەری غەمزەی لە جەرگم داوە، بێ حاڵی ئەوەم
مەرهەمی زەخمم حەواڵەی زوڵفی خونخواری دەکا
دڵ بەسەد خوێنی جگەر؛ خونچەی گەیاندێ بۆ گوڵم
ئەو ڕەقیبە گەبرە ئێستا، مەنعی گوڵزاری دەکا
من قەرارم بوو: دەبێ بێ، تا بەسۆزێک بای سەبا
بێ قەراری بوو، قەرارە زوڵفی تەڕاری دەکا
دڵ بەچاوی موبتەلا بوو؛ زوڵفی زەنگیی حەبسی کرد
کافرە؛ هەردەم بەتەرحێ ڕەنج و ئازاری دەکا
گەر بەقووەی عەسکەری شاهان جەهانگیری دەکەن
دڵبەرم تەنیا بەیەک غەمزە جەهانداریی دەکا
مەنعی عاشق بۆ دەکا؛ عاقڵ لە عیشقی دڵبەران
عاشقی بێچارە چ بکا، حوسنە ناچاری دەکا
پێم دەڵێن شیعری ئەدەبتخلص، یا سیحرە، یا جادوو، بڵێ
شیعری من: جادوو بەیادی چەشمی سەححاری دەکا