چەشمی تۆ؛ مەستی شەراب و حاڵی خەمبارم خراب

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 2 دقیقه  1146 مشاهده
چەشمی تۆ؛ مەستی شەراب و حاڵی خەمبارم خراب
چیهری تۆ؛ پشکۆی نار و سینەیی زارم کەباب
جیسمی مە و دوو سونبولت: دووهەمسەرن مایل بەتاو
بەختی مە و دوو نێرگست: دوو تەوئەمن مایل بەخواب
غەیری چەشمی فیتنەزا، وا خاڵەکەی دونیالەیە
زو زەنەب؛ کێ دی تلووعی بێ، بەقورسی ئافتاب
گەر سەری رشتەی بەدڵ رەبتی نییە، بۆچ ئەی سەنەم
تا کەمێ زوڵفت دەشێوێ؛ من دەکەومە ئیزتیراب!؟
بێ سەبەب خۆم کوشت ئەمن، بێ تۆ، لە دووری ڕوویی تۆ
نە گوناهی کەوتە سەر تۆ، نە بەخۆمی بوو سەواب
دڵ وەها ئۆگر بەزوڵفە، ساعەتێ بێی ناسرەوێ
تا سەرئەنجامی چییە، ئەو سوحبەتەی کەبک و عەقاب
گەر لە بێ میهری، خیتابی تۆ، دەگەڵ ئەغیارە، قەت
کۆتەهی ناکا لە من، زوڵفی درازی تۆ: عیتاب
رشتەی میهرت لە مل خستم، دەڵێی بۆ کوێ دەچی!
تۆ دەزانی مەقسەدم، جانا؛ بەدەست تۆیە تەناب
شۆری عیشقت؛ کەوتە سەر عوششاقێ بێ بەرگ و نەوا
بۆیە بێ پەردە دەناڵێنن، وەکو تار و روباب
مەرگی تۆ، تا وەقتی مردن؛ زەحمەتە هەڵگرتنم
دڵ: لە عیشق و دەست: لە ساقی، لەب: لەسەر جامی شەراب
زایقەی بۆسەی لەبم بێ؛ بۆچمە جامی سبوح!
رایحەی توڕەی ئەتۆم بێ؛ چم لە نافەی مشکی ناب!
شیعری من؛ وەجدی چییە بۆ ئەو کەسەی زەوقی نەبێ!
نەغمەیی بولبول، چە تەفریحێکە بۆ مەغزی غوراب!
سەد هەزار ئەفسووس بۆ: ئەهلی بیلادی مە: ئەدەبتخلص
قەت نەبوو فەرقی بکەن: کێ زەڕگەرە؛ کێ کوورە تاب