ئەی جامەیی خوبیت، تەرازی قەدی چالاک

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  748 مشاهده
ئەی جامەیی خوبیت، تەرازی قەدی چالاک
وەی پادشەهی فەوجی بتان؛ چی هەیە سەرپاک
زیندەی نەزەری ڕەئفەتی تۆ، مردە لە ئافاق
بەندەی قەمەری تەلعەتی تۆ، زوهرە لە ئەفلاک
بۆ وەی کە نەبێ فاش، لە نامەی دڵم: ئەسرار
وەسڵی ڕوخی تۆی موهرە، وەکوو: ماچ، لەبت: لاک
هەرکەس وەک ئەدەبتخلص، جامی جەمی دڵبەری بۆسی
(...........................................................................)متن نامشخص