ئەی زوڵفی دڵارام، عەجەب پڕ شکەنی تۆ

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 2 دقیقه  687 مشاهده
ئەی زوڵفی دڵارام، عەجەب پڕ شکەنی تۆ
گەر پڕ شکەنیشی، عەجەب دڵشەکەنی تۆ
سەر تا بەقەدەم، پێچ و خەم و چەنبەر و حەڵقەی
ئەمجارە بەهەر حەڵقە، دوو سەد مەکر و فەنی تۆ
وەک عەقرەبی جەڕاڕ و لە قورسی قەمەرە جێت
وەک ئەفعی خوێنخوار و بەهەشتە وەتەنی تۆ
وەک: سونبولی تاتا و لەمە بوویتە: کورتەک
وەک: عەنبەری سارا و لە گوڵ پیراهەنی تۆ
گەر هیچ شەمەنێ والەی زیبا سەنەمێ بێ
حەققا، کە بەڕووی ئەو سەنەمە، وەک شەمەنی تۆ
گەر نافە دەگەڵ لەعلی یەمەن، زادەی کانن
ئەڵبەتتە هەر ئەو نافەیی کانی یەمەنی تۆ
گەر سورەتی «شیرین»، دڵەکەی کۆهکەنی سەند
لەو سورەتە شیرینە، دڵی کۆهکەنی تۆ
چی تۆ! چ کەسی! هەر دەمە ڕەنگێ دەنوێنی
ساتێ وەکو: تاووس و دەمێ وەک: زەغەنی تۆ
گاهێ لەسەر ئەو چاهی زەنەخدانە، تەنابی
گاهێ لە ملی عاشقی شەیدا، ڕەسەنی تۆ
بەو تیرەگیی چیهرە و بەو سەفوەتی ماوات
کفرێکی مەگەر چیرە؛ بەدڵ «بولحەسەن»ی تۆ!
یا: دڵ دەدزی، یا: لەمە ئیمان دەڕفێنی
ئەی زەنگیی پەتیارە، مەگەر ڕاهزەنی تۆ!؟
نا شەهدی موسسەفای و نە قەندی، نە شەکەر، بۆچ
بەو غایەتە شیرین، بەهەموو ئەنجوومەنی تۆ!
بێ ناوەک و بێ خەنجەر و بێ شەشپەڕ و بێ تیر
هەمڕەزمی دووسەد بێژەن و سەد تەهەمتەنی تۆ
سەححاری و مەککاری و عەییاری و غەددار
هەر حیلە و هەر پیلە و هەر شێوەزەنی تۆ
داوێکی ئەتۆ، بانەدراوە بەدوو عالەم
کوا بادەدرێ بەو دڵی بێچارە، بەنی تۆ!
هەردەم ئەدەبتخلصا بێتە سەر ئەوسافی نیگاران
لایەق بەوەیە؛ پڕ گوهەری کەن: دەهەنی تۆ