ریبوار هورامی

مکان:
پاوه
مشارکت‌ها:
مشارکت در 25 کتاب

مشارکت‌ها:

 1. تاریک و ڕوون: مشخص کردن وزن اشعار
 2. دیوانی ئەحمەد موختار جاف: مشخص کردن وزن اشعار
 3. دیوانی ئەحمەدی خانی: مشخص کردن وزن اشعار
 4. دیوانی بێخود: مشخص کردن وزن اشعار
 5. دیوانی حەمدی: مشخص کردن وزن اشعار
 6. دیوانی سابیری: مشخص کردن وزن اشعار
 7. دیوانی لوتفی: مشخص کردن وزن اشعار
 8. دیوانی کاکەی فەلاح: مشخص کردن وزن اشعار
 9. ناڵەی جودایی: مشخص کردن وزن اشعار
 10. دیوانی محەمەد ساڵح دیلان: مشخص کردن وزن اشعار
 11. دیوانی ئەدەب: مشخص کردن وزن اشعار
 12. اشعار فارسی شیخ رضا: بازبینی
 13. اشعار فارسی شیخ رضا: مشخص کردن وزن اشعار
 14. اشعار فارسی سالم: مشخص کردن وزن اشعار
 15. اشعار فارسی سالم: بازبینی
 16. دیوانی سەیدی: مشخص کردن وزن اشعار
 17. دیوانی فایق بێکەس: مشخص کردن وزن اشعار
 18. دیوانی حەقیقی: مشخص کردن وزن اشعار
 19. دیوانی شاکەلی: مشخص کردن وزن اشعار
 20. دیوانی خادیم (بەرگی ١): مشخص کردن وزن اشعار
 21. گرد و کۆ: مشخص کردن وزن اشعار
 22. شاری دڵ: مشخص کردن وزن اشعار
 23. دیوانی خادیم (بەرگی ٢): مشخص کردن وزن اشعار
 24. گوڵاڵەی مەریوان: مشخص کردن وزن اشعار
 25. چوارباخی پێنجوێن: مشخص کردن وزن اشعار
 26. باخچەی کوردستان: مشخص کردن وزن اشعار
 27. دیوان مولانا خالد: مشخص کردن وزن اشعار