چوارباخی پێنجوێن

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1953
چاپ مرجع:
1953

نسخه‌ها:

    ا

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (52 از 52)
زمان قرائت:
1 ساعت و 16 دقیقه
تعداد مشاهده:
2879
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: