برا خۆش بوو مەریوانم کە جێگەی خانی خانان بوو

از کتاب:
چوارباخی پێنجوێن
اثر:
قانع (1898-1965)
 1 دقیقه  686 مشاهده
برا خۆش بوو مەریوانم کە جێگەی خانی خانان بوو
نە جێگەی خەڵقی بێکارە و نە جێگەی جەوری دەوران بوو
مەساحەت گاهـ مەیدانی دەرەتفێ «جَنَّةُ الْمَأْوَىٰعربی»
زەل و زووزی زرێبارمکانم بە عەینی باخی ڕزوان بوو
نەسیمی سوبحی «سەرمارو» هەناسەی بەردی «تاراوا»
سەری «گۆڵبەندی میراجی» تەماشاگاهی کەیوان بوو
گوڵاڵەی دەشتی دۆڵاشم وەنەوشەی گوێزە بەیخانم
لەچاوی بەد بەدووری کەی وەکوو فردەوس و غلمان بوو
لە ئەربابی مەلا پرسن کە بەخشش تا چ ئەندازە
لە شێخ پرسن لە بۆ بێ تین چلۆن مەیدانی ئیحسان بوو
لە برقەی خەنجەر و ورشەی ستارخانیشخص لە مل پیاوا
وەکوو جەولانی ڕۆستەمشخص بێ کە حەربی مڵکی توران بوو
لە بۆ ئەربابی تەوقیع و بەجێهێنانی موحتاجی
درۆ ناکەم ئەگەر بێژم لە دنیا «کانیسانانمکان» بوو
بە تۆ چی قانعاتخلص بۆ تۆ نەبوو ڕۆژێ بەکامی دڵ
لەسایەی جەهلی کوردان و لەبۆ تۆ «حفری نیران» بوو