قانع

قانع

تخلص:
قانع
تولد:
1898 - دولاش مریوان
وفات:
1965 - شلیر پنجوین
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
24606

آثار:

گوڵاڵەی مەریوان

دفتر شعر (1950)
6685

چوارباخی پێنجوێن

دفتر شعر (1953)
4109

باخچەی کوردستان

دفتر شعر (1953)
5858

شاخی هەورامان

دفتر شعر (1954)
4594

دەشتی گەرمیان

دفتر شعر (1955)
3979

پاشمەرگەی قانع

دفتر شعر (1965)
3752

سروەی بەربەیان

دفتر شعر (1965)
2989