ئاخ بۆ کەری وا

از کتاب:
چوارباخی پێنجوێن
اثر:
قانع (1898-1965)
 1 دقیقه  603 مشاهده
هەی بۆ کەرێ قەڕابەسەر، دەشت تەی کەرێکی باسییەر
گوێ کوڕت و پان و نێرەکەر، کوڵکن کەڵۆ کوت و بارەبەر
بۆ ڕێگە ڕەو بەرقی فەڵەک وشتر زمان و دەم دەڵەک
لولاقی ڕانی وەک دمەک ئەتۆموبیلی ڕەهگوزەر
هاشرمە گیر و خۆش خەرام بەرز و درێژ و هەم زەلام
هەم جو شکێن و تیژ و ڕام، چابوک وەکوو شەمەندەفەر
شێری عەجەم، ئەسپی عەرەب، ئیجادە چاو و خۆش لەقەب
سافی وەکوو جای حەڵەب، توند و گەڕۆک و کاریگەر
تووکی سپی وەک باڵی بەت، تەڕ دەماخی چەشنی شەت
ڕێگیر و ڕاس و بێ غەڵەت، دایم لە کۆە و دەشت و دەر
ماکەر فەریب و حەیتە زل، دایم بەبێ کۆپان و جل
گە ڕووسپی، گاهێ خەجڵ هەم زەنگ لە مل هەم بارەبەر
بێ عەیب و جوان و پۆزەڕەش، هەم گوێدرێژ و بارکەش
یاڵ مایین و ئاوەزە خۆش، ئەستوور مل و پارێنە سەر
کلکی کڵافەی سەر کەفەڵ، ڕەنگ دێز و تووکن وەک چەقەڵ
دوو هێلکە گون توری پفەڵ، دەنگ و سەدا، سۆفی نەزەر
سەر ڕەشکە کا ئەشکەوتە لووت، وەک بەعزێ ئاغا ڕووت و قووت
بۆ قانعیتخلص چاکتر لە جووت، بێ ترس و لەرز و بێ خەتەر