نەفست بە بەرز بگرە

از کتاب:
چوارباخی پێنجوێن
اثر:
قانع (1898-1965)
 1 دقیقه  760 مشاهده
کوردە بەخوا عەیبە بۆ تۆ قەت سواڵی کەس مەکە
خۆت حەواڵە تیر و تانەی عالەمی ناکەس مەکە
بۆ دزی پۆلی تری یا لێفە کۆنێکی دڕاو
خۆت بەناحەق موستەحەققی گرتنی مەحبەس مەکە
مننەتی بێگانە وەڵڵا بێ درۆ دڕکی دڵە
تۆیش دڵت ڕازی بە زەخم و ئێشی خار و خەس مەکە
گەر لە ئەوەڵ دەفعەوە ئەم فرسەتە نەفعی نەبێ
میوە ئاخری خۆشە مەیلی بەرسیلەی زوو ڕەس مەکە
من ئەزانم ئیتفاقی عامە دەستە بۆ وەتەن
ئەی ڕەئیسی بەعزێ کوردان قەت وەتەن بێ دەس مەکە
فەرزە بۆ شاهـ و گەدا کۆشش لەبۆ خاکی وەتەن
کاکی ناتق خۆت لە بەحسی خاکەکەت ئەخرەس مەکە
تۆیش وەکوو قانعتخلص لە لای میللەت پەرەست قەدرت ببێ
ئیش و کاری هەر هەتیوی هەرزە و بێکەس مەکە