ئەی کوردی خەفەت بار و بریندار و پەرێشان

از کتاب:
چوارباخی پێنجوێن
اثر:
قانع (1898-1965)
 2 دقیقه  631 مشاهده
ئەی کوردی خەفەت بار و بریندار و پەرێشان
ئەی میللەتی بێ پشت و بەبێ یاوەر و عوریان
جێماوی لەگەڵ نەوعی بەشەر تاقمی یاران
ماڵداری بەبێ ماڵ و سەری بێ سەر و سامان
ڕاستۆ بە لەخەو سەیری بکە عالەمی ئیمکان
کوردینە ئیتر خزمەتی ئەغیار هەتا کەی؟
شوێن کەوتنی بێگانەیی خونخوار هەتاکەی؟
دڵپاکی لەگەڵ عەقرەبی چزدار هەتا کەی؟
هەڵگرتن و ماچکردنی ڕەشمار هەتا کەی؟
عالەم هەموو خەندان و ئەتۆش زاری و گریان
کوردینە وەرن حاڵی ببن زاری و شینم
بۆچ وا بەخەم و قوڕ بەسەر مات و حەزینم
وا من ئەمرم بۆ وەتەنم دیدە گرینم
لەم حاڵەتی مەحکوومیە بێزار لە ژینم
هاوارە دەسا غیرەتێ ئەی کۆمەڵی شێران
ئەو ڕۆژە کە مەیدانی مەقاماتی خوایە
مەیدانی حەسابات و گوناهان و جەزایە
ئەوباڵی ئەم ئەوزاعە لەسەر پیاوی بەڵایە
بڕوانە چ غەوغایە چ هاوار و هەرایە
یەک ڕاوکەری...متن نامشخص و یەکێ پاس کەری....متن نامشخص
ئەی کوردی ستەمدیدە هەتا کەی لە مەلالا
بێگانە لەسەر نێعمەتی تۆ وا لە جەلالا
بەو خوێنە قەسەم جارییە ئەمڕۆ لە شیمالا
بێ خوێن نییە سوودت لە جواب و لە سوئالا
گەر مەردی وەرە حازرە سەربازی و موریدان
سەد خۆزگە بەوەی مرد و نەما ناوی لە کایە
بێ خەم لە خەمی هام وەتەن و باوک و برایە
دووبارە دووسەد خۆزگە بەوەی غەرقی فەنایە
نازانێ کە ئەوزاعی زەمانە لە چ دایە
سا من چی بکەم دەربەدەر و بێکەس و حەیران؟
خۆ من بە تەمای تاجی کەی و تەختی قەجەڕ نیم
خاوەن قەڵەمم ساحبی شمشێر و سپەر نیم
دانیشتووی سەر ماڵم و سەیاحی سەفەر نیم
چی بکەم وەکوو یارانی ترم بێ سەر و دەر نیم
تا ڕۆح لەبەدەنمایە ئەنووسم خەمی کوردان
ئەی کوردی جەفا دیدە بەسە قەیدی ئەسارەت
نادان بە کوتەک حاڵییە دانا بە ئیشارەت
ئەم شینی منە بگرە لە دڵ مەیدە بە غارەت
تاکەی بە کزی و لارەملی بەند و نەزارەت؟
هەی هاتە دە هەی هاتە ئەیا جەمعی دلێران