گلەیی لە یار

از کتاب:
چوارباخی پێنجوێن
اثر:
قانع (1898-1965)
 1 دقیقه  584 مشاهده
قیبلەم ها نامەرد، قیبلەم ها نامەرد
دەک نامەردت کەن ئازیزەکەی فەرد
ناپرسی لە حاڵ هەناسان سەرد
بەزەییت نەهات وە ڕوخساری زەرد
ڕەحمێکت نەکرد بە دڵەی پڕ دەرد
ناترسی لە چەرخ چەواشەی چەپگەرد
کەڕتێ بە وەسڵێ جارێ بە کارێ
بەسەرم ناکەی بەردت لێ بارێ
دڵ سەریری تەخت پادشاهیتە
نشینگەی سەتوەت تەختگاهیتە
بە نووکی برژانگ مژەی تازە ساو
کون کە با بڕوا شەپۆلی زووخاو
سەر کە بەردەباز ڕێگەی کانیتە
چاو لە جێگەی پێی نەوجەوانیتە
. . . . . . . . . .متن نامشخص
هەتا نەیداوە لە ئەلحەدێ سەنگ
مەیەڵە ڕەقیب شاد بێ بەکارم
شاد و کام بێ بە دڵەی زارم
هەر وەخت ئارەزووی نەبوونت کردم
لەمە زیاتر مەجنوونت کردم
تایێ لە کڵاف خەیاتەی دێزت
کرژ و لوولەکەی عەنبەر ئامێزت
پێچدە وەگەردن وشکی پڕ بارم
بێنەوە یادم هیجرانی یارم
نەجاتم بدە لەم دنیای بێ پو
بەڵام بەو شەرتە بڵێی قانعتخلص زوو