دیوانی ئەحمەدی خانی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی شمالی
سال انتشار:
1707
اطلاعات بیشتر:

نسخه‌ها:

  • Abdurrahman Durre, ''Şerha Dîwana Ehmedê Xanî :felsefe û jiyana wî'', Stenbol: Avesta, 2002.
  • ''دیوانا ئەحمەدێ خانی''، بەرهەڤکرن: تەحسین ئیبراهیم دۆسکی، دهۆک: سپیرێز، ٢٠١٦.

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (30 از 30)
زمان قرائت:
34 دقیقه
تعداد مشاهده:
12941
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

ا > ئەی ئایینەیێ دل ب جەمالا تە موجەللا

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
2097

ا > ژ لەعلێ د یارێ ئەمن مەی ڤەخوارا

غزل
فعولن فعولن فعولن فعولن
1
1369

ا > نەققاشێ ئەزەل ڕۆژا سەرلەوحەیێ ڕەنگین دا

غزل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
2
925

ا > ئەی واحدێ پەنهان کو ژ زاتێ تەیە پەیدا

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1143

ت > سەروا مە ب زەرزەنگ و هەزار عشوە و مەش هات

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1276

ت > عشوەیەک دا مە سەحەر وێ پەرییا حووری سرشت

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
1391

ت > میرێ مەجلس نەکەنت موتربێ گۆیا چ بکەت

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
1371

ر > دیسان دلێ شەیدا ژ نوو بێ ئختیار پەرواز کر

غزل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
1
1509

ر > ئەز چوومە دەرێ مەیکەدەئێ سوبحەیەکێ زوو

مستزاد
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1269

ر > ئەی دلا گەر تە دڤێتن ببی دائم مەسروور

قصیده
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
3
1218

ز > سەیدێ چەنگالا سەرێ زولفا شەها شەهبازم ئەز

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
992

ز > هێدی ل ئەبریشەم بدە ئەی موتربێ دەمساز

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1207

ز > هەر دنالم شەڤ و ڕۆژان مەگەر ئەییوبم ئەز

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
1302

ف > ئەز چوومە باغێ سۆرگولان وەقتێ سەحەرگاهێ ب خەف

غزل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
2
1914

ف > ئەی دل ئەگەر ب نەقدێ جان جنسێ گران بهایێ زولف

غزل
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
2
1145

ف > ئەی دلێ قەلب ناهەژی یەک سەرێ موو ژ تایێ زولف

غزل
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
1
513

ک > ژ دەردێ عشقێ بەدحالم عەجەب بەربوویە من نارەک

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1412

ل > فات عمري في هواك يا حبيبي كل حال

مربع
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
3173

ن > دا زەن نەبرن کو ئەم خەمۆشین

غزل
مفعولُ مفاعلن فعولن
1
968

ن > دوڕدانە ژ دەڤ دا مە دبارن دەم و ساتان

قصیده
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
3
1530

ن > شیوە و عشوە و نازێد کو دلدار دکن

غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
1
560

ن > کانێ موحەممەد بەگ گەلۆ کان پادشاهێ سەرحەدان

قصیده
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
4
891

ن > گەر گونەهکارین ژ بۆ ئسمێ غەفوور ئەم مەزهەرین

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
788

ن > م دی شەیخەک ژ شەیخێ نەقشەبەندان

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
743

ە > زاهدێ خەلوەت نشین پابەستێ کردارێ خوەیە

مربع
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1338

ە > ئیرۆ ل تەختێ دلبەرێ یا رەب چ شێرین ئەسمەرە

غزل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
2
746

ی > دلا قەت نینە مەحبووبەک ژ تە جوزئەک نەبت لالی

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
1250

ێ > دلۆ ڕابە خوە دلخوەش کە هلۆ دا بچینە سەیرانێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
843

ێ > هەڕۆ سەد جار ژ ئولفا وێ دبم کەیفێ ل مەیخانێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
1497

ێ > ئەی دەریغا مامە تەنها ئەز ژ شەمسا خاوەرێ

ترجیعبند
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
1177