گەر بڵێم: یاقووتە لێوت؛ لێوی تۆ ڕەنگین ترە

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  741 مشاهده
گەر بڵێم: یاقووتە لێوت؛ لێوی تۆ ڕەنگین ترە
گەر بڵێم: وەک ڕووتە جەننەت؛ ئەو لە ئەم پایین ترە
سەرو و باڵاکەی نەمامت؛ گەرچی هەردوو سەرکەشن
ڕاستیی پرسن لە من؛ ئەندامی تۆ شیرین ترە
کەوسەر و لەعلی لەبت، هەرچەندە هەردوو یەک مەزەن
گەر ببێ فەرقێکیان هێندێ؛ لەبت نووشین ترە
باخچەی فیردەوس و باغی تەلعەتت: یەک گوڵشەنن
غەیری وی؛ گوڵزاری تۆ: پڕ غونچە و نەسرین ترە
شمشی سیمی بێ غەش و ئەو ساعیدی بللوری تۆ
دڵکەشن هەردووکی، ئەمما: ساعیدت سیمین ترە
خارە و سەنگین دڵی تۆ، هەردوو هەر سەختن؛ بەڵان:
سەخرەیی سەممای بێ ڕەحمی دڵت، سەنگین ترە
نافەیی تاتار و چینی توڕەکەت؛ یەک ڕایحەن
گەر تەفاوەتیان ببێ؛ توڕەت کەمێ پڕ چین ترە
گەرچی باز و غەمزەکەی تۆ؛ هەردوو سەییادن، جەسوور
بۆ شکاری مورغی دڵ، چەشمی سیەهـ شاهین ترە
شۆڕشی چەنگیز و گۆشەی چاوی تۆ، فیتنەن بەناو
بەرمەلا، ئەمما نیگاهی تۆ، لەوی خونین ترە
سەد کە ئەشعاری ئەدەبتخلص، مەوزوونە وەک باڵایی تۆ
ئەی سەنەم! تۆ ناز و جیلوەت، قابیلی تەحسین ترە