ساقی وەرە مەیخانە و مەی تێکە درەنگە

پێنج خشتەکی لەسەر شیعری تاهیربەگی جاف
از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 3 دقیقه  1271 مشاهده
ساقی وەرە مەیخانە و مەی تێکە درەنگە
لەم بەزمە تەماشاکە کە وەک بەزمی پەشەنگە
ئەو ئەبرۆ و موژگانە وەکوو تیغ و خەدەنگە
ئەی پەڕتەوی ڕەنگت وەکوو ڕەنگی هەمە ڕەنگە
خاڵت بە مەسەل ...متن نامشخص زولفی سیاهت، شەوەزەنگە
ئەی سەروی چەمەن، قەدد و میانت بە مەسەل موو
ئەی ڕوویی تۆ ئەفلاک و جەبین میهر و مەهـ ئەبروو
تا چەند لە عوششاق دەبی نافەڕ و بەدخوو
----------متن نامشخص ساقی مەیی فەرموو
دەنگی دەف و ناڵەی نەی و ئاوازەیی چەنگە
گێسوویی تۆ وەک عەنبەر و فیردەوسە کەنارت
گۆنای تۆ وەک مەجمەر و چون عوودە عوزارت
دڵ مورغی پڕ ئازارە لەبۆ غونچەیی زارت
سەد نامی خودا بێ لە دوو پوستانی ئەنارت
گرد و شلک و نازک و پڕ چنگ و قەشەنگە
سەیری کە زەنخدانی چ شیرینە بە کاڵی
مەحجووبە لە پێش کانی دەم و دورجی لوئالی
کردوویە دڵم خەستە و ئاشوفتەیە حاڵی
لێوت کە وەکوو لەعلی بەدەخشانە بە ئاڵی
ڕەنجووری مەکە بەینی دەهان غونچەیی تەنگە
ئەو ڕۆژە لەگەڵ عەشقی تۆ من بوومە برادەر
غەم هات و فەرەح ڕۆیی دەروون بوو بە سەماوەر
گرتوویە شەهی حوسنی تۆ ئەم موڵکە سەراسەر
تابووری موژانت لە گەڵ ئەگریجە بەرابەر
وێستاوە دەڵێی عەسکەری ژاپۆن و فەرەنگە
خورشیدی ڕوخت زینەتی دنیایە وەلاکین
سینەت بە مەسەل ڕۆزەیی گوڵهایە وەلاکین
ئەقداحی لەبت شیشەیی سەهبایە وەلاکین
چاوت بە مەسەل ئافەتی دڵهایە وەلاکین
بۆچ وایە کە ئەبرۆیی کەچت مەیلی بە جەنگە
بۆ لەعلی لەبی تۆ بوو، کە وامیق بوو پەرێشان
نەک هەر منی بێچارە کە بووم والە و حەیران
یەک دەفعە تەماشا کە تۆ ئەی شاهیدی کەنعان
جیسم و دڵەکەم خەستە و خوێنینە بە قوربان
کوژراوی موژەی تۆیە نە کوژراوی خەدەنگە
ڕەحمێ بکە ئەی گوڵ بە دڵی بولبولی ناشاد
کاشانەیی ئەحزانی غەریبان بکە ئاباد
بڕوانە کە خەرمانی ئومێدم بووە بەرباد
غەڵتانی دمعربیی حەسرەتی عەشقم وەکوو فەرهاد
کێوە بەدەن و سینەیی و سەرپەنجە قوڵنگە
مەجنوون و سەراسیمە و ئوفتادە و بێ ڕێم
بەو وەعدە کە ئەو دایی و وتی بمرە ئەمن دێم
زینهار کە ئەو یارە دڵ ئازوردە بووە لێم
دووچارە بە جەنگ تالیبە، من مایلی سوڵحم
گەر سوڵحە وەگەر جەنگە دەسا فەرموو درەنگە