ڕەقیب با بڵێ لێت ئەمڕێنم

ئەسپێ و کێچ
از کتاب:
دیوانی ویساڵی
اثر:
وصالی (1902-1973)
 1 دقیقه  465 مشاهده
ڕەقیب با بڵێ لێت ئەمڕێنم
من تێ نافکرم هەر ئەتتڕێنم
ئەی هاوار چ بکەم لە چنگ ئەسپێ و کێچ
خواردیان گۆشت و ئیستقان و خوێنم
خودا هەڵیخەی وەقتێ لە وەقتان
بۆ خۆم بە بێدەنگ تێی بوەشێنم
خودا بۆم بکا فەسڵی ئێوارە
قەومی ئەسپێ و کێچ هەر ئەشێوێنم
تەنووری گەرمم ئەگەر دەسکەوێ
بەجارێ هەردوو هەر ئەفەوتێنم
تۆ خودا مەنعم مەکەن ئەی یاران
شەرتە ڕیشەیان لە بن دەربێنم
هەر چی تکای کرد گەر بیانبەخشم
لە ڕقا لیباس خۆم ئەسووتێنم
هەر کەسێ وتی خوا قوبووڵ ناکا
ئەڵێم خوێنی خۆم بۆ خۆم ئەیسێنم
ئێوە نازانن چییان پێ کردم
لێم گەڕێن با هەر بیانسووتێنم
ویساڵیتخلص مەدە توول بە ئەشعارت
حەقت نافەوتێ ئەگەر بمێنم