ڕەنگاڵە

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1980

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (28 از 28)
زمان قرائت:
1 ساعت و 21 دقیقه
تعداد مشاهده:
2322
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: