شیرکو بیکس

شیرکو بیکس

تولد:
1940 - سلیمانیه
وفات:
2013 - استکهلم
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
33246

آثار:

تریفەی هەڵبەست

دفتر شعر (1968)
6775

کەژاوەی گریان

دفتر شعر (1969)
3492

کاوەی ئاسنگەر

نمایشنامه (1971)
5588

من تینوێتیم بە گڕ ئەشکێ

دفتر شعر (1974)
3477

کازیوە

دفتر شعر (1978)
3912

ئاسک

نمایشنامه (1978)
3340

دوو سروودی کێوی

دفتر شعر (1980)
1601

ڕەنگاڵە

دفتر شعر (1980)
2892

ڕووبار

دفتر شعر (1984)
2191

داستانی هەڵۆی سوور

دفتر شعر (1985)
2886

کەشکۆڵی پێشمەرگە

دفتر شعر (1985)
3477

ئاوێنە بچکۆلەکان

دفتر شعر (1986)
3245

داڵ

دفتر شعر (1987)
1615

تەم توومان

دفتر شعر (1989)
1550

دەربەندی پەپوولە

دفتر شعر (1991)
6982

ئافات

دفتر شعر (1993)
3054

یادداشتی ماکەوێکی ڕەشپۆش

دفتر شعر (1993)
1147

مێرگی زام مێرگی هەتاو

دفتر شعر (1996)
5845

بۆننامە

دفتر شعر (1998)
2074

خاچ و مار و ڕۆژژمێری شاعیرێ

دفتر شعر (1998)
3072

چراکانی سەر هەڵەمووت

دفتر شعر (1999)
2667

نسێ

دفتر شعر (1999)
787