داستانی هەڵۆی سوور

داستانی هەڵۆی سوور

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1985

نسخه‌ها:

  • داستانی هەڵۆی سوور ١٩٨٥

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (10 از 10)
زمان قرائت:
32 دقیقه
تعداد مشاهده:
3184
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: