یادداشتی ماکەوێکی ڕەشپۆش

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1993

نسخه‌ها:

  • یادداشتی ماکەوێکی ڕەشپۆش، ١٩٩٣

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (1 از 1)
زمان قرائت:
14 دقیقه
تعداد مشاهده:
1275
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: