بەدیع و عەرووزی نامی

بەدیع و عەرووزی نامی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1991
چاپ مرجع:
1991

نسخه‌ها:

  • مەلا عبدالکریمی مدرس، «بەدیع و عەرووزی نامی»، بەغدا: چاپخانەی دارالجاحظ، ١٩٩١.

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (86 از 86)
زمان قرائت:
1 ساعت و 52 دقیقه
تعداد مشاهده:
5119
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

بەدیع > بسم الله الرحمن الرحیم

2
1180

بەدیع > فەسڵی یەکەم: لە ڕازاندنەوەی مەعنەویدا

1
1195

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > طباق

2
1039

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > مراعاة النظیر

2
949

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > ایهام تناسب

2
910

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > مقابله

2
892

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > ارصاد

1
828

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > مشاکله

1
889

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > عکس

1
854

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > رجوع

1
914

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > توریه

1
1005

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > لف و نشر مرتب

1
882

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > لف و نشری مشوش

1
854

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > الجمع بین شیئین او اشیاء

1
804

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > تفریق

1
875

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > جمع و تفریق

1
822

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > جمع و تقسیم

1
777

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > تجرید

2
733

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > المبالغة المقبولة

2
972

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > «المذهب الکلامي»

1
720

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > حسن تعلیل

2
971

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > تفریغ

1
714

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > تأکید المدح بما یشبه الذم

2
793

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > توجیه

1
746

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > الهزل المراد به الجد

1
784

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > القول بالموجب

1
662

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > المراد

1
642

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > استطراد

3
710

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > افتتان

1
635

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > تجاهل العارف

2
753

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > ائتلاف اللفظ و المعنی

1
711

بەدیع/ڕازاندنەوەی مەعنەوی > نفی الصفه بایهام اثباتها

1
591

بەدیع > فەسڵی دووەم: ڕازاندنەوەی لەفزی

1
619

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > جناسی تام

3
937

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > جناسی ناقس

6
807

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > رد العجز الی الصدر

1
605

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > سجع

3
842

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > تشطیر

1
751

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > موزانە

1
988

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > قلب

1
874

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > تشریع

2
633

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > لزوم ما لایلزم

1
634

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > مواربه

1
815

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > تطریز

1
692

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > ئیئتلافی لەفز و مەعنا

1
690

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > «انسجام»

1
569

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > اکتفاء

1
783

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > سرقات شعریه

3
774

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > اقتباس

2
745

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > تضمین

1
759

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > عقد

1
605

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > حل

1
854

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > تلمیح

1
628

بەدیع/ڕازاندنەوەی لەفزی > براعة الاستهلال

2
631

بەدیع > کۆتایی

1
1235

عەرووز > بسم الله الرحمن الرحیم

5
1255

عەرووز > باسی شیعری عەرەبی

2
1425

عەرووز > میزانی بەحرەکان

1
717

عەرووز > حەرەکات و سەکەنات

1
766

عەرووز > ئەجزای تەفاعیلەکان

4
650

عەرووز > زحافی مزدوج

1
526

عەرووز > عیللەتێ کە دێ بەسەر شیعردا

3
644

عەرووز > هەندێ کاروباری عورفی

1
598

عەرووز > پێشەکی بۆ بەحرەکان

1
616

عەرووز > بەحری «بسیط»

3
702

عەرووز > بەحری «تقارب» یا «متقارب»

3
562

عەرووز > بەحری خەفیف

2
657

عەرووز > بەحری «رجز»

3
640

عەرووز > بەحری «رمل»

3
726

عەرووز > بەحری «سریع»

2
640

عەرووز > بەحری «طویل»

6
742

عەرووز > بەحری «مدید»

2
778

عەرووز > بەحری «مجتث»

1
570

عەرووز > بەحری «مضارع»

1
542

عەرووز > بەحری «مقتضب»

2
624

عەرووز > بەحری «منسرح»

2
543

عەرووز > بەحری «متدارک»

1
560

عەرووز > بەحری «کامل»

4
708

عەرووز > بەحری «وافر»

3
581

عەرووز > بەحری «هزج»

2
681

عەرووز > عەرووزی نیشتمانی

1
585

عەرووز > پارچەی گۆرانی

3
717

عەرووز > پارچەی شێخ ڕەزای تاڵەبانی

5
786

عەرووز > پارچەی وەفایی

3
638

عەرووز > پارچەی نوور

4
703

عەرووز > کۆتایی

1
970