ملا عبدالکریم مدرس

ملا عبدالکریم مدرس

تخلص:
نامی
تولد:
1901 - سلیمانیه
وفات:
2005 - بغداد
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
13320

آثار:

بارانی ڕەحمەت

دفتر شعر (1954)
6910

بەدیع و عەرووزی نامی

دفتر شعر (1991)
5127