شەفاق

شەفاق

دیوانا شەشا
قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی شمالی
سال انتشار:
1982
اطلاعات بیشتر:
چاپ مرجع:
1982

نسخه‌ها:

  • Cigerxwîn, ''Şefaq'', Stockholm: Roja Nû, 1982. ISBN:91-7672-004-7

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (45 از 45)
زمان قرائت:
1 ساعت و 36 دقیقه
تعداد مشاهده:
3939
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

جگەرخوین – دەنگبێژێ راستیێ و ئازایێ

نثر
7
2518

برێ وەلاتپەروەری > هەتتا کەنگی د خەودا بی؟

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
1015

برێ وەلاتپەروەری > فداکارێ وەلاتم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
987

برێ وەلاتپەروەری > پۆرت و شیرەت

مثنوی
8 بڕگەیی
4
849

برێ وەلاتپەروەری > کەکۆ ئەز بلوورڤانم

مثنوی
7 بڕگەیی
2
852

برێ وەلاتپەروەری > بارگرانم

غزل
10 بڕگەیی
1
911

برێ وەلاتپەروەری > فۆرت و پۆرت

غزل
10 بڕگەیی
1
814

برێ وەلاتپەروەری > برجا گەرناسان

تل زەعتەر
مربع
نادیار
3
761

برێ وەلاتپەروەری > ئازادیخوازم

مربع
10 بڕگەیی
3
934

برێ وەلاتپەروەری > دایێ تو مەگری

مربع
10 بڕگەیی
3
1160

برێ وەلاتپەروەری > ل رۆژهلات

مثنوی
10 بڕگەیی
2
846

برێ وەلاتپەروەری > فەراتم کێفەراتم

شعر نو هجایی
2
706

برێ وەلاتپەروەری > د بیر ئانین

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
443

برێ وەلاتپەروەری > کەکۆ زمان درێژم

غزل
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
2
907

برێ وەلاتپەروەری > دلبەر گەلەک جوانە

مثنوی
10 بڕگەیی
6
1031

برێ وەلاتپەروەری > لەیلا شەهید

شعر نو عروضی
2
1038

برێ وەلاتپەروەری > وەلاتێ چرتۆ و ڤرتۆ

مثنوی
7 بڕگەیی
4
826

برێ وەلاتپەروەری > زرا کەرێ لۆتا دەڤێ

مثنوی
7 بڕگەیی
6
885

برێ وەلاتپەروەری > پۆر سپی بوویە گلۆک

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
758

برێ وەلاتپەروەری > ئەی فەلەک

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
1184

برێ جڤاکی > ژین و هەبوون

غزل
10 بڕگەیی
1
759

برێ جڤاکی > سەرخوەشم

مثنوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
781

برێ جڤاکی > سۆفیێ مەیخانێ مە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
772

برێ جڤاکی > ئەز و گوندێ هەسارێ

مثنوی
7 بڕگەیی
5
709

برێ جڤاکی > نەزانی بارگرانی

شعر نو
2
776

برێ جڤاکی > ژن هەنە ژنکۆک هەنە

مثنوی
7 بڕگەیی
11
1131

برێ جڤاکی > مەلا یووسفێ هەساری

چهارپاره
8 بڕگەیی
3
815

برێ جڤاکی > دلگرتنا کۆرا

مثنوی
7 بڕگەیی
2
808

برێ جڤاکی > جزری رابە مەیزێنە

قطعه
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
698

برێ جڤاکی > کا کەڤن نادێرن

شعر نو
7 بڕگەیی
1
596

برێ جڤاکی > رەبەننامە

مربع
8 بڕگەیی
4
675

برێ جڤاکی > دیننامە

مثنوی
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
4
715

برێ ئەڤینداری > ئاهـ ژ دەستێ دووریێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
728

برێ ئەڤینداری > گول شەنگێ

قطعه
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
696

برێ ئەڤینداری > ئەز و یار

قطعه
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
2
991

برێ ئەڤینداری > پەسنێ شۆخەکێ

مخمس
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
463

برێ ئەڤینداری > خوە دەرخە

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
725

برێ ئەڤینداری > مرۆڤم ئەز نە هۆڤم

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
680

برێ ئەڤینداری > سەروەبەژنێ

قطعه
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
445

برێ ئەڤینداری > ئەز گرتی و دیلم

شعر نو
1
733

برێ ئەڤینداری > سەرمەستێ ئەڤینم

مثنوی
7 بڕگەیی
5
1105

برێ ئەڤینداری > ئاگر و سۆهتن

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
704

برێ ئەڤینداری > کا دۆستا زانا

مربع
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
668

برێ ئەڤینداری > پەرچەکرنا رستەکە جزیری

قالب نامشخص
2
828

برێ ئەڤینداری > قر و هەوار

مخمس
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
771