لە کۆڕی خەباتا

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1962

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (24 از 24)
زمان قرائت:
40 دقیقه
تعداد مشاهده:
2467
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: