بەرهەمەکانی مستەفا شەوقی

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی مرکزی
سال انتشار:
1930
چاپ مرجع:
2005

نسخه‌ها:

  • بەشێک لە بەرهەمەکانی دوکتور مستەفا شەوقی قازی زادە (شێعر و نوسراوە)، گردکۆی: ئەحمەد شەریفی، مەهاباد، ٢٠٠٥ (١٣٨٤)، ISBN 964-7219-24-5

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (12 از 12)
زمان قرائت:
28 دقیقه
تعداد مشاهده:
3047
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

لە تەئسیری فسوونی ڕۆژی تابان عالەمێ شووری

هاواری دایکێ
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
813

خەمڵیوە لەسەر قەبری جەوانان گوڵ و لالە

حەسەبی حاڵ دەگەڵ وەتەن
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
839

بۆچ دەناڵێنی لەسەر لێوت لە بۆچ بار کەوتووە

لەبۆ هاواڵی ماتەمدار
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
729

هەڵستاون جەوانانی وەتەن دیسان بە بێ باکی

بە موناسەبەتی زیندووبوونەوەی هیوا
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
767

جەبین مینایی زێو گەردن هوما خاڵ مشکی تاتاری

فەریاد (بە موناسەبەتی قەتڵعامی ڕووسان لە سابڵاغێ)
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
717

بەبێ تۆ عالەمی دڵ غەرقی دەریای یەئس و حیرمانە

تەحەسوری جەوانی و تەرانەی وەتەن
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
3
1000

فیدای چاوت عەزیزم ئەوڕۆکە حاڵم پەرێشانە

وەرەقێک لە دەفتەری خاترات
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
767

لە موڵکی کوردەکان ئەوڕۆ تەپ و مژ هێندە پەیدا بوو

لەبۆ کوردان
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
787

لە من بۆچ زیزی عەمرم چاوەکانم ماهی تابانم

مەگەر لێم عاجزی؟
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1133

وەتەن

نثر
7
1090

وەزعیەتی ئێمە کوردان دە عەسری حازردا

نثر
6
795

تەرەقیی دینمان دەوێ

لە ژمارە ٣ی گۆواری هەتاوی کورد چاپ کراوە
نثر
4
831