شیعرەکانی تورکەمیر

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی گورانی
سال انتشار:
1810
چاپ مرجع:
1999

نسخه‌ها:

  • ''گلزار ادب لرستان''، تألیف و گردوآوری: اسفندیار غضنفری، تهران: نشر مفاهیم، ١٩٩٩ (١٣٧٨) ISBN 964-5523-26-7

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (11 از 11)
زمان قرائت:
22 دقیقه
تعداد مشاهده:
3052
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: