محمد شفیعی

محمد شفیعی

مکان:
بدره
مشارکت‌ها:
مشارکت در 1 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. شیعرەکانی تورکەمیر: تایپ