فەڵەک وە دەرگات یە چوین ڕەوا بوو

فەڵەک ڕەوا بوو
از کتاب:
شیعرەکانی تورکەمیر
اثر:
ترک امیر (1750-1820)
 1 دقیقه  713 مشاهده
فەڵەک وە دەرگات یە چوین ڕەوا بوو
هەر لەیلێ لایق خەزانەی شا بوو
مودام ئاوارەی دویر ژە ماوا بوو
دایم دەر ساقی یا نە گدا بوو
قەڵەمزەن خوەشی نەوینێ وە چەم
چارەنویس فامت ژە سەر بکێ ڕەم
نموومێ وەی تەور شکووفە نەودەم
غوربەت کردیە وە غەمخانەی غەم
باڵا وەی بەرزی، فەیز وەی فەزایی
شەو وەی پەشێوی، هەم ناڕەزایی