دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی گورانی
سال انتشار:
1868

نسخه‌ها:

  • -

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (35 از 35)
زمان قرائت:
38 دقیقه
تعداد مشاهده:
3556
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

لوام وە جاگەی عەرەب شانا نەی

مثنوی
1
736

عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
1
1158

دوڕپەندت ناسێحا ناچوو بە گۆشی عارفان

غزل
1
633

فکری ئەم یەک نەخڵەیی گوڵ میوە بەر کێ کردووە

پێشوازی لە غەزەلی نالیی شارەزووری
غزل
1
690

شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1417

گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار

غزل
1
534

گلبرگ ناز گلبن خیر النساء حسین

غزل
1
547

هەر درێژی چین دەوێ، چوون عەمر من کۆتا دەوێ

غزل
1
602

دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم

غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
1
1016

دلبەرا جەور و جەفا کەی

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
1
1007

دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو

غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
1
1122

شیرین تەور تا کەی

مثنوی
10 بڕگەیی
1
1075

موعەما بۆ ڕەحیم خانی سەروناوی

مثنوی
2
538

پەی کێ پەشێو حاڵ خاترتەنگەنی

مثنوی
10 بڕگەیی
1
1061

تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟

مثنوی
10 بڕگەیی
3
2508

ئاگا نیت ژە سۆز دەرد دڵداری

مثنوی
4
578

دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن

مثنوی
3
517

بیم وە تەختەی سەنگ دەرانەی لەیلم

مثنوی
2
527

قەسیدەی بەهارییە

قصیده
3
602

نوسخەی عشق

مثنوی
4
501

گاگا شۆنەی چین ڕوو نە ماچینەن

مثنوی
2
506

من فەریوخوردەی چێشتەی جاران بیم

مثنوی
4
544

این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد

رباعی
1
431

دەست و دیدە و دڵ وێت کەرە ڕەهبەر

رباعی
1
506

بووی عەتریات هات وە دەماخم

دوبیتی
1
426

دڵبەر لێوت عەقیقە

غزل
1
459

جز درگە حق رفتن درها هیچ است

شیعرێکی فارسی
غزل
1
412

نە دڵەی خەمان پەی چی خەفتەنی

مثنوی
2
441

خەم لە دڵ خۆت ڕێ مەدە، خەمخوار تۆ ئەڵڵا دەوێ

غزل
1
424

تانەی یەی سووزە جەرگم شکاوا

مثنوی
1
408

ئەگەر مەیلش بوو بینای بوڵەندبەخت

مثنوی
1
407

میرزام چەمەنان

مثنوی
1
442

درێژەی شیعری شیرین تەور تا کەی؟

مثنوی
1
470

چارەنووس

مثنوی
1
522

زولەیخام چینش

مثنوی
2
468