دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی گورانی
سال انتشار:
1868

نسخه‌ها:

  • -

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (35 از 35)
زمان قرائت:
38 دقیقه
تعداد مشاهده:
2670
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: