دەست و دیدە و دڵ وێت کەرە ڕەهبەر

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  526 مشاهده
دەست و دیدە و دڵ وێت کەرە ڕەهبەر
هەر کارێ بەد بی، ئەو کارە مەکەر
دەس پاک، دڵ پاک، چەم پاک، لباس پاک
ئاهت مەنیشۆ هەردەم وە ئەفڵاک