دەست و دیدە و دڵ وێت کەرە ڕەهبەر

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  549 بینین
دەست و دیدە و دڵ وێت کەرە ڕەهبەر
هەر کارێ بەد بی، ئەو کارە مەکەر
دەس پاک، دڵ پاک، چەم پاک، لباس پاک
ئاهت مەنیشۆ هەردەم وە ئەفڵاک