این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  472 بینین
این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد
میجوشد و از دو دیدە سیلاب دهد
در ماتم بیدستی عباس علی
سقای حسینیە شدە آب دهد