این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد

From the Book:
Dîwanî Seyd Yaqoy Mayîdeşt
By:
Seyd Yaqo Mayidasht (1808-1881)
 1 minutes  467 views
این طرفەی سماور کە بخود تاب دهد
میجوشد و از دو دیدە سیلاب دهد
در ماتم بیدستی عباس علی
سقای حسینیە شدە آب دهد