سید یعقوب ماهیدشت

تخلص:
سەیید
تولد:
1808 - قمشه
وفات:
1881 - ماهیدشت
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
6573

آثار:

دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت

دفتر شعر (1868)
3651