سید یعقوب ماهیدشت

تخلص:
سەیید
تولد:
1808 - قمشه
وفات:
1881 - ماهیدشت
اطلاعات بیشتر:
تعداد مشاهده:
3157

آثار: