دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  1041 مشاهده
دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم
حەیران خەم ئەبروو و زوڵفان سیاتم
ئەوزاع کەمیی دڵبەرە، عەیبی نییە بۆ من
هەرچەندە کە لاتم وە خودا مایلی لاتم
ڕۆژێ کە وەکووی تۆ ڕەسیم حاڵیی من بی
چون حاجی مشکی نمەیۆ ڕای نەجاتم
قوربان حەیاتم تۆ کە ناتی لە حەیاتم
سەرگەرد وەفاتم گوزەرێ کەر لە وەفاتم
زەهر ئەر بدەری نووشی بکەم دووست بلاتەش
وا زانمە خزری بدەری ئاب حەیاتم
من سەیید مسکینم و تۆ مونعم حوسنی
یەک بووسە بدەر من لە گدایان سەراتم