ئەگەر مەیلش بوو بینای بوڵەندبەخت

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  447 مشاهده
عارفان عاقڵ ...
عارفان دەور، ئەی دونیای باتڵ
وەی دونیاسە چشت زەوق مەدێ وە دڵ
باقی خیاڵە وە باتڵ و عاتڵ
ئەوەڵ یەی سووزەی خوەش سیما و خوەشگڵ
تەعلیم وەردەی دەس ئوستاد قابڵ
سێ پەنج ساڵە بوو وە حەسەن بوو کەماڵ
تەمام بەر حەق بوو، کەماڵ و جەماڵ
دووەم، مەرکەبی نە ئەسڵ سەرمەس
ڕەخش قەڵەم گووش، چاڵاک تون دەس
سێوەم، مار و مەی یەی دەم خارا بوو
پێکا خوەش نشان دەس دارا بوو
ئەگەر مەیلش بوو بینای بوڵەندبەخت
هەم مەی، هەم مەرکەب، هەم تاج و هەم تەخت