جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 35 نتیجه
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ
عەزیزان ماهـ ڕوخسارێ ژە قەوس ئەبرووان تیرێ وە جەرگم ئاشنا کەردەن نەداروم هیچ تەق...
کردی گورانی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟
دڵە دامەنی ... هەی دڵ گیروەردەی حەڵقەی دامەنی هەر کام مەوینی، هەر ناکامەنی هەر ک...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
شیرین تەور تا کەی
شیرین تەور تا کەی؟... دڵدار دێرین! شیرین تەور تا کەی؟ بێ مەیلی تا چەند؟ جەفا و ج...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم
دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم حەیران خەم ئەبروو و زوڵفان سیاتم ئەوزاع ...
کردی گورانی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو
دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو لە بەخت من درێژ و تارەن ئەمشەو دڵی دێرم عەزیزا ماچە...
کردی گورانی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
پەی کێ پەشێو حاڵ خاترتەنگەنی
مەولاپەرستان... یەک ڕۆژ چیم وە سەیر سەرچەشمەی وستان دیم وستان پڕەن ژە دیدە مەستا...
کردی گورانی
مثنوی
10 بڕگەیی
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دلبەرا جەور و جەفا کەی
دلبەرا جەور و جەفا کەی، خەوفت ئەژ باری نییە یا خەیاڵت واسە دی گونای گوڵناری نییە...
کردی گورانی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە
شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە هیچ جێگە نەنیشم مەگەر ئەو جێ کە شەراوە ئەم...
کردی گورانی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
لوام وە جاگەی عەرەب شانا نەی
عارف ئۆستادان سەرافان حەی حازق غەواسان بەحران بێپەی نە ئەی دەوراندا جەهان کەرد...
کردی گورانی
مثنوی
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
دوڕپەندت ناسێحا ناچوو بە گۆشی عارفان
هەرکە فەسڵی نەوبەهاران تەرک جامی مەی دەکا نەوبەهار عەمر شیرینش وە فەسڵی دی دەکا...
کردی گورانی
غزل
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
فکری ئەم یەک نەخڵەیی گوڵ میوە بەر کێ کردووە
هەر کەسێ لەو لەبدە تامی جورعەی مەی کردووە خزرئاسا خۆی لە مردن تا ئەبەد حەی کردو...
کردی گورانی
غزل
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار
باز شد فصل بهار و گشت عالم لاله زار ئاشیانشان بەست مورغان لەم سەریر شاخسار در ...
کردی گورانی
غزل
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
گلبرگ ناز گلبن خیر النساء حسین
باز این چه شورش است که عالم پر آذر است جن چون بشر، بشر چو ملک خاک بر سر است با...
فارسی
غزل
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
هەر درێژی چین دەوێ، چوون عەمر من کۆتا دەوێ
زوڵف مشکین دڵبەرا کەم حەڵقە کە بێجا دەوێ هەر درێژی چین دەوێ، چوون عەمر من کۆتا ...
کردی گورانی
غزل
سید یعقوب ماهیدشتدیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
موعەما بۆ ڕەحیم خانی سەروناوی
دەریای عومانی ... غەواس بەحرەین دەریای عومانی یەک ڕۆژ جە گردش زەمانە فانی تە...
کردی گورانی
مثنوی