دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  1160 مشاهده
دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو
لە بەخت من درێژ و تارەن ئەمشەو
دڵی دێرم عەزیزا ماچە بولبول
ژە سەودای ڕوخ، گوڵ خارەن ئەمشەو
نە یارم هەمنشین نە دووست هەمدەم
لە تەنهایی، غەم غەمخوارەن ئەمشەو
ژە بەس دەردم گرانەن، قابزی ڕووح
ژە قەبزی ڕووحی من بێزارەن ئەمشەو
دڵی زارم ژە هجری ڕوویی یارم
سپەندێوەن کە بەم سەر نارەن ئەمشەو
سەبا لەم حاڵی زارم ئاگەهی تۆ
ئەگەر دڵداری من بێدارەن ئەمشەو
بواچە مەرهەمی زامانی سەییدتخلص
لە بۆیی نافەیی تاتارەن ئەمشەو