شرفنامه

شرفنامه

تاریخ مفصل کردستان
قالب:
تاریخی
زبان:
فارسی
سال انتشار:
1596
اطلاعات بیشتر:

نسخه‌ها:

  • نسخه خطی کتابخانه انجمن همایونی آسیایی لندن (۱۲۲۵ - 1810)
  • نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس (۱۰۸۳-1672)
  • نسخه خطی کتابخانه سلطنتی سنت پترزبورگ (۱۰۰۷-1598)
  • نسخه خطی خانیکوف، بر اساس نسخه خود مؤلف (۱۰۰۷-1598)
  • نسخه خطی موزه آسیایی فرهنگستان سلطنتی علوم سنت پترزبورگ به شماره ۵۷۶ ۶- نسخه موزه آسیایی به شماره ۵۷۶ الف.
  • ولادیمیر ولییامینوف زرنوف، پطرزبورگ: دار الطباع اکادمیة ایمپراطوریة، 1862.
  • تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷ (1998).

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (67 از 67)
زمان قرائت:
10 ساعت و 24 دقیقه
تعداد مشاهده:
6871
مشارکت‌کنندگان:

فهرست: