شرفنامه

شرفنامه

تاریخ مفصل کردستان
قاڵب:
مێژوو
زمان:
فارسی
ساڵی بڵاوبوونەوە:
1596
زانیاریی زۆرتر:

چاپەکان:

  • نسخه خطی کتابخانه انجمن همایونی آسیایی لندن (۱۲۲۵ - 1810)
  • نسخه خطی کتابخانه ملی پاریس (۱۰۸۳-1672)
  • نسخه خطی کتابخانه سلطنتی سنت پترزبورگ (۱۰۰۷-1598)
  • نسخه خطی خانیکوف، بر اساس نسخه خود مؤلف (۱۰۰۷-1598)
  • نسخه خطی موزه آسیایی فرهنگستان سلطنتی علوم سنت پترزبورگ به شماره ۵۷۶ ۶- نسخه موزه آسیایی به شماره ۵۷۶ الف.
  • ولادیمیر ولییامینوف زرنوف، پطرزبورگ: دار الطباع اکادمیة ایمپراطوریة، 1862.
  • تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷ (1998).

لە ڤەژینبوکسدا:

تۆمارکراو لە داتابەیسدا:
100% (67 لە 67)
کاتی پێویست:
10 سەعات و 24 خولەک
ژمارەی بینین:
9549
بەشداربووان:

ناوەرۆک:

بسم الله الرحمن الرحیم

9
2450

فهرست

5
1550

در بیان انساب طوایف اکراد و شرح اطوار ایشان

12
2908

صحیفه اول > در ذکر ولات کردستان که علم سلطنت برافراشته‌اند و مؤرخان ایشان را داخل سلاطین نموده‌اند

1
1339

صحیفه اول/فصل اوّل > در ذکر حکام دیاربکر و جزیره

3
1129

صحیفه اول/فصل دویم > در ذکر حکام دینور و شهره زول که اشتهار دارند به حسنویه

5
1241

صحیفه اول/فصل سیم > در ذکر حکام فضلویه که اشتهار دارند به لر بزرگ

13
2648

صحیفه اول/فصل چهارم > در ذکر ولات لر کوچک

32
1998

صحیفه اول/فصل پنجم > در ذکر سلاطین مصر و شام که مشهورند به آل ایوب

38
1251

صحیفه دویّم > در ذکر عظمای حکام کردستان که اگرچه استقلالاً دعوی سلطنت و ارادۀ عروج نکرده‌اند اما در بعضی اوقات خطبه و سکه به نام خود نموده‌اند

1
881

صحیفه دویّم/فصل اوّل > در ذکر حاکمان اردلان

10
1389

صحیفه دویّم/فصل دویّم > در ذکر حکام حکاری که اشتهار دارند به شنبو

23
1069

صحیفه دویّم/فصل سیّم > در ذکر حکام عمادیه که اشتهار دارند به بهادینان

13
963

صحیفه دویّم/فصل چهارم > در ذکر حکام جزیره

که آن منشعب است بر سه شعبه
6
837

صحیفه دویّم/فصل چهارم/شعبۀ اوّل > در ذکر حاکمان جزیره که اشتهار دارند به عزیزان

36
976

صحیفه دویّم/فصل چهارم/شعبۀ دویّم > در ذکر امراء کورکیل

6
758

صحیفه دویّم/فصل چهارم/شعبۀ سیّم > در ذکر امراء فنیک

2
687

صحیفه دویّم/فصل پنجم > در ذکر حکام حصنکیف که اشتهار دارند به ملکان

17
1169

صحیفۀ سیّم > در ذکر سایر امرا و حکام کردستان

1
721

صحیفۀ سیّم > فرقۀ اوّل

1
662

صحیفۀ سیّم/فصل اوّل > در ذکر حکام چمشکزک

19
813

صحیفۀ سیّم/فصل دویّم > در ذکر حکام مرداسی

و آن مشتمل است بر سه شعبه
4
647

صحیفۀ سیّم/فصل دویّم/شعبۀ اوّل > در ذکر حکام اکیل که ملقب‌اند به بلدوقانی

7
704

صحیفۀ سیّم/فصل دویّم/شعبۀ دویم > در ذکر حاکمان پالو

10
728

صحیفۀ سیّم/فصل دویّم/شعبۀ سیّم > در ذکر امراء جرموک

2
619

صحیفۀ سیّم/فصل سیّم > در ذکر حکام صاصون که به حاکمان حزو اشتهار یافته‌اند

26
795

صحیفۀ سیّم/فصل چهارم > در ذکر حکام خیزان

و آن مشتمل است بر سه شعبه
1
646

صحیفۀ سیّم/فصل چهارم/شعبۀ اوّل > در ذکر حکام خیزان و وجه تسمیه آن

11
791

صحیفۀ سیّم/فصل چهارم/شعبۀ دویّم > در ذکر امراء مکس

3
667

صحیفۀ سیّم/فصل چهارم/شعبۀ سیّم > در ذکر امراء اسبایرد

2
634

صحیفۀ سیّم/فصل پنجم > در ذکر حکام کلیس

15
744

صحیفۀ سیّم/فصل ششم > در ذکر امرای شیروان

11
775

صحیفۀ سیّم/فصل هفتم > در ذکر امراء زرقی

20
823

صحیفۀ سیّم/فصل هشتم > در ذکر امراء سویدی

13
753

صحیفۀ سیّم/فصل نهم > در ذکر امراء سلیمانی

11
737

صحیفۀ سیّم/شعبۀ دویّم > در ذکر امراء میافارقین

4
778

صحیفۀ سیّم > فرقۀ دویّم

1
640

صحیفۀ سیّم/فصل اوّل > در ذکر حاکمان سهران

12
706

صحیفۀ سیّم/فصل دویّم > در ذکر حکام بابان

12
791

صحیفۀ سیّم/فصل سیّم > در ذکر حکام مکری

12
1081

صحیفۀ سیّم/فصل چهارم > در ذکر حکام برادوست که منحصر بر دو شعبه است

6
834

صحیفۀ سیّم/فصل پنجم > در ذکر امراء محمودی

13
803

صحیفۀ سیّم/فصل ششم > در ذکر امراء دنبلی

10
665

صحیفۀ سیّم/فصل دهم > در ذکر حکام کلهر

1
747

صحیفۀ سیّم/شعبۀ اوّل > در ذکر حکام پلنگان

2
713

صحیفۀ سیّم/شعبۀ دویّم > در ذکر امراء در تنک

2
553

صحیفۀ سیّم/شعبۀ سیّم > در ذکر امراء ماهیدشت

1
593

صحیفۀ سیّم/فصل یازدهم > در ذکر امراء بانه

3
658

صحیفۀ سیّم > فرقۀ سیّم

در ذکر امراء اکراد ایران
2
635

صحیفۀ سیّم/فرقۀ سیّم/شعبۀ اوّل > در ذکر امراء سیاه منصور

5
1037

صحیفۀ سیّم/فرقۀ سیّم/شعبۀ دویّم > در ذکر امراء چگنی

3
807

صحیفۀ سیّم/فرقۀ سیّم/شعبۀ سیّم > در ذکر امراء زنگنه

1
601

صحیفۀ سیّم/فرقۀ سیّم/شعبۀ چهارم > در ذکر امراء پازوکی

9
696

صحیفۀ چهارم > در ذکر حکام بدلیس که آبا و اجداد مسوّد این اوراقند

1
536

صحیفۀ چهارم/فاتحه > در بیان شهر و قلعۀ بدلیس که بانی او کیست و باعث عمارت آن چیست؟

32
1014

صحیفۀ چهارم/سطر اوّل > در بیان احوال عشیرت روزکی و سبب وجه تسمیه ایشان

6
745

صحیفۀ چهارم/سطر دویّم > در بیان نسب حاکمان بدلیس که به کجا منتهی می‌شود

7
671

صحیفۀ چهارم/سطر سیّم > در بیان اعزاز و احترام که از سلاطین ماضی نسبت به حاکمان بدلیس نموده‌اند

1
523

صحیفۀ چهارم/سطر سیّم/فصل اول > در ذکر ملک اشرف

7
640

صحیفۀ چهارم/سطر سیّم/فصل دویّم > در ذکر حاجی شرف بن ضیاءالدین

3
643

صحیفۀ چهارم/سطر سیّم/فصل سیّم > در ذکر امیر شمس‌الدین بن امیر حاجی شرف

19
723

صحیفۀ چهارم/سطر سیّم/فصل چهارم > در ذکر امیر ابراهیم بن امیر حاجی محمد

17
735

صحیفۀ چهارم/سطر چهارم > در بیان رفتن حکومت بدلیس از دست حاکمان آنجا

1
580

صحیفۀ چهارم/سطر چهارم/وجه اوّل > در ذکر امیر ابراهیم و منازعت او با امیر شرف «علیه الرحمة»

10
400

صحیفۀ چهارم/سطر چهارم/وجه دویّم > در بیان متمکن شدن (امیر شرف) به جای امیر ابراهیم

11
738

صحیفۀ چهارم/سطر چهارم/وجه سیّم > در بیان گرفتن امیر شرف، بدلیس را از طایفۀ قزلباش و مآل حال او

30
629

صحیفۀ چهارم/سطر چهارم/وجه چهارم > در بیان احوال امیر شمس‌الدین بن شرف خان

29
1220