گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 67 ئەنجام
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه
بسم الله الرحمن الرحیم
افتتاح سخن حمد و ثنای پادشاهی باید که ثنای ستایش از ضمیر منیر چون خورشید جهانگیر...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه
فهرست
و بنای این کتاب مبنی است بر: مقدمه و چهار صحیفه و خاتمه. * مقدمه در بیان انسا...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه
در بیان انساب طوایف اکراد و شرح اطوار ایشان
محرران نامه‌ی تدبیر «و هو علىٰ كل شي قدير» صورت این مقدمه بر لوح بیان چنان عیان ...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه اول
در ذکر ولات کردستان که علم سلطنت برافراشته‌اند و مؤرخان ایشان را داخل سلاطین نموده‌اند
و آن مشتمل بر پنج فصل است....
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه اول/فصل اوّل
در ذکر حکام دیاربکر و جزیره
بر مرآت ضمایر مهر تنویر دانشمندان صافی ضمیر صورت این معنی عکس‌پذیر خواهد بود که ...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه اول/فصل دویم
در ذکر حکام دینور و شهره زول که اشتهار دارند به حسنویه
بر الواح ضمایر مستخبران احوال اوایل و اواخر و خواطر مهر کردار مستحفظان قضایای اک...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه اول/فصل سیم
در ذکر حکام فضلویه که اشتهار دارند به لر بزرگ
در «زبدةالتواریخ» مذکور است که اطلاق «لر» بر آن قوم به وجهی گویند بدان واسطه است...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه اول/فصل چهارم
در ذکر ولات لر کوچک
سابقا ذکر مقام لران و سبب وقوع اسم لری بر ایشان یاد کرده شد که در کول مانرود بود...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه دویّم
در ذکر عظمای حکام کردستان که اگرچه استقلالاً دعوی سلطنت و ارادۀ عروج نکرده‌اند اما در بعضی اوقات خطبه و سکه به نام خود نموده‌اند
و آن مشتمل بر پنج فصل است....
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه دویّم/فصل اوّل
در ذکر حاکمان اردلان
نقلۀ اخبار حاکمان کردستان و جملۀ آثار اتابکان لرستان در نسب حکام اردلان به قلم د...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه اول/فصل پنجم
در ذکر سلاطین مصر و شام که مشهورند به آل ایوب
والیان مصر خبر و حامیان ملک سیر، شرح ولایت این حکایت را بدین روایت فتح نموده‌اند...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه دویّم/فصل دویّم
در ذکر حکام حکاری که اشتهار دارند به شنبو
بر ضمیر منیر اکسیر تأثیر جوهریان سخن‌شناس و خاطر تصویرپذیر صافی رایان نور اقتباس...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه دویّم/فصل سیّم
در ذکر حکام عمادیه که اشتهار دارند به بهادینان
نغمه پردازان گلستان غرایب اخبار و داستان سرایان بوستان عجایب آثار آورده‌اند که (...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه دویّم/فصل چهارم
در ذکر حکام جزیره
از عبارت دلگشای ثقات و مسودات نورافزای رواة به صحت رسید و به تحقیق انجامید که سل...
فارسی
مێژوو
شەرەف خان بەدلیسیشرفنامه صحیفه دویّم/فصل پنجم
در ذکر حکام حصنکیف که اشتهار دارند به ملکان
به هر مدتی گردش روزگار به طرز دیگر خواند آموزگار سر آهنگ پیشینه کژ رو کند نوا...
فارسی
مێژوو