نووبهارا بچووکان

قالب:
دفتر شعر
زبان:
کردی شمالی
سال انتشار:
1683
اطلاعات بیشتر:

نسخه‌ها:

  • Ehmedê Xanî, Nûbar, Stockholm: Weşanên Roja Nû, 1986. ISBN 9176720179
  • ئەحمەدێ خانی، «فەرهەنگا نۆبەهار»، ڤەژاندنا: پەرویز جهانی، ورمێ: ناوەندا وەشانێن فەرهەنگ و ئەدەبا کوردی (انتشارات صلاح الدین ایوبی)، 1988.

در وژینبوکس:

اضافه‌شده به پایگاه داده:
100% (15 از 15)
زمان قرائت:
25 دقیقه
تعداد مشاهده:
5981
مشارکت‌کنندگان:

فهرست:

دیباچە

نثر
1
2057

القطعة في بحر الهزج المكفوف المحذوف

غزل
مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن
2
2016

القطعة في بحر الراجز المطوی المخبون

غزل
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
3
1848

القطعة في بحر الرمل المحذوف

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
2
1549

القطعة في بحر الرجز السالم المثمن

غزل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
2
1647

القطعة في بحر الرجز المرفل

غزل
نادیار
1
1561

القطعة في بحر المضارع الاخزب

غزل
مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن
2
1637

القطعة في بحر الرمل المقصور المثمن

غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
3
1611

القطعة في بحر البسيط المطوي

غزل
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
3
1421

القطعة في بحر الهزج الاحزب المثمن

غزل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
2
1301

القطعة في بحر الرجز المطوي المثمن

غزل
مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
2
1255

القطعة في بحر السريع المطوي

غزل
مفتعلن مفتعلن فاعلن
2
1290

القطعة في بحر الهزج السالم المثمن

غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
2
1632

القطعة في بحر المتقارب المقصور

مثنوی
فعولن فعولن فعولن فعل
5
1469

خاتمه

نثر
1
1332