خاتمه

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 1 دقیقه  763 مشاهده

في بيان اركان السلام:عربی

گەر بپورسیتن کەسی روکنی د ئسلام چەنە

بێژ شەهادەت دانە هەم پێنج وەقت نمێژ و رۆژینە

هەم زەکات و فترە و هەم ئیدن تەوافا کەعبە

گەر هەبت مەسرەف بەنە تۆ مانع و تۆ دوژمنە

 

في بيان الايمان:عربی

چییە ئیمان د ئەسلدا بلغت باوریە

تۆ بزان قنج کو ئەو باوری ایجار ب جێیە

ب خودێ و ب کتێبان، ب رەسوول و مەلەکان

بکە باوەر کو خێر و شەر ب تقدیرا وەیە

ب یەقین هەم تۆ بزانە کو قیامەت حەققە

 

ئەڤ رەنگە دبێژت خانیتخلص،

ئەگەر تو ب ئەزعانی،

بفەکرە ل کتێبا ثانيعربی،

د جلدێ ئەووەلدا، ژ جوزئێ عاشرعربی، د وەرەقا چاردە،

ژ سەحیفا دەستێ راستێ، د سەترا ثالثعربیدە،

ژ کەلما ثانيعربی،

بگر تو حەرفا چاری،

ئەوە تاریخ ژ بۆ نووبهاری!