القطعة في بحر الرمل المحذوف

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1057 مشاهده
عارفێ کو ب قەنجی مەعرووف بت
دێ حەلیم و سابر و مەوقووف بت
فاعِلاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتعربی
وەزن ئەڤە! حینا رَمَل مَحذوفعربی بت
***
ظِلّعربی و تُبَععربی فَيْءعربی سهن، شَمْسعربی تاڤ
دەشتە بَيداعربی، مَشْيعربی چوونە، خَطوهعربی گاڤ
نارعربی ئاگر، حَرّعربی گەرم، بَرْدعربی سار
ثَلجعربی بەرفە، ماءعربی و سَلْسَلعربی هەر دو ئاڤ
وابِلعربی و وَسميّعربی و مِدرارعربی و مَطَرعربی
طَلعربی و غَيثعربی و رَهْمعربی باران، ثادعربی خوناڤ
رِجْلعربی پێ و رُكْبةعربی ئەژنو، بَطْنعربی زک
صَدْرعربی سنگە، جيدعربی ئوستو، عَيْنعربی چاڤ
فَخْذعربی رانە، ضِرسعربی ددانە، شَفَةعربی لێڤ
ظَهْرعربی پوشتە، سُرَّةعربی ناڤک، جَوْفعربی ناڤ
كَبِدعربی جەرگە، كُلْيَةعربی گورچک، كِدنةعربی بەز
رۆڤنە أَمْعاءعربی، مَرارَةعربی هەم زراڤ
ضِيقعربی تەنگی، قِصرعربی کورتی، طولعربی درێژ
غِلْظَةعربی و دقتعربی ستووری و زراڤ
قِدرعربی دیزە، قسعهعربی کاسە، خُبْزعربی نان
لَحِمعربی گۆشتە، طَبخعربی پەحتن، نَئيعربی خاڤ
شَبععربی تێری، عَطشعربی تێهنی، جُوععربی برس
صَيحةعربی گازی، صَوتعربی دەنگ، و اِسمعربی ناڤ