القطعة في بحر الهزج المكفوف المحذوف

از کتاب:
نووبهارا بچووکان
اثر:
احمد خانی (1650-1707)
 2 دقیقه  1176 مشاهده
حەتا تو دەور و دەرسان نەکی تەکرار و مەسرووف
د دونیایێ تو نابی نە مەشهوور و نە مەعرووف
مَفاعلُن فَعُولُن مَفاعلُن فَعُولُنعربی
چ خۆش وەزنە ببیتن هَزَج مَكفوف و مَحذوفعربی
***
خودێ ئەللاهە، قاسد رەسوولە ئەی خودێزان
خەلیفە چارن، هەم چار ئیمامن ئەی موسلمان
ژ چاران یەک ئەبووبەکرشخص، عومەرشخص، عوسمانشخصە، ئێدی
عەلیشخصیە، بێ تەکەللوف کو بوو خاتەم ژ بۆ وان
دڤێتن تو بزانی ب دل ناڤێ ئیمامان
موحەممەدشخص، مالکشخص، ئەحمەدشخص، ئەوێ دیترکە نوعمانشخص
مووبەششەر بوونە دەهـ کەس ژ ئەسحابان ب تەعیین
کو دێ بچنە بەهشتێ، خودێ مزگینی دا وان
ژ ئەوول بووعوبەیدەشخص دگەل هەر چار یاران
سەعیدشخص و سەعدشخص و تەلحەشخص، زوبەیرشخص و عەبدوررەحمانشخص
ل مە فەرزە بزانن رەسوولێ خوە ب تەحقیق
ب مەولد هەم ب مەدفەن، بناسن دا و بابان
د مەککە بوو ژ دایێ، مەدینە بوویە مەدفەن
وی عەبدوللاهـشخصە والید، ئامینەشخص والیدە بزان
ژ دونیایێ کو چوویی عومر بوو شێست و سێ سال
ژ شێستان پێنجی و سێ بۆرین د مەککەشخصهێ دان
د چل سالان ریسالەت ژ بۆ وی هاتە خوارێ
د بیست و سێ د مایی، ژ بۆ نازل بوو قورئان
جەمیعێ ئوممەتا وی ب لوتفا خوە ئیلاهی
ژ دونیایێ ڤەرێکی ب قورئان و ب ئیمان
حەتا ئەو شەهـ، سوار بت وە گۆیا ئوممەتا خۆ
ژ مەیدانا حسابێ هلینت شوبهێ چۆگان