ئەی گرد مەوجوودێ جە تۆ گرت مایە

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1101 مشاهده
ئەی گرد مەوجوودێ جە تۆ گرت مایە
مەوجوود هەر تۆنی، ماسیوا سایە
پەنهان بی تەنها، وەحدەتت مەوج وەرد
پەی شناسایی زوهوورێوەت کەرد
بە وێت، جەی عالەم بێبەقای ناسووت
ئەر وەی گرد جیلوەی وەرین نەشناسووت
بە سەد جیلوەیتەر بێچوون و چەنی
شناسایی تۆم نمەبۆ، هەنی
سەروەشم بەی وەسف جەمالیتەوە
باز هەم بەی جیلوەی جەلالیتەوە
ئەر هەر بەو عادەت سەروەش نیگاران
پەی فەنای یەکسەر خاتر پڕ خاران
چار نییەن جە دەس جیلوە نەکەردەن
بسم اللّەعربی ئەو تێخ، ئێد کەچیی گەردەن
یاگێوتەر نییەن دادی وێم کەروون
جە دەس تۆ بێداد وە لای کێ بەروون
واوەیلام بێحەد، زاریم بێشۆمەن
جە لای تۆ فەریاد، جە دەسی تۆمەن